Front Page

Nu inschrijven voor Bossche Kinderparlement 19 november 2021

Nieuwe raadszaal

Eindelijk kan het weer! Leerlingen van basisscholen in ’s-Hertogenbosch kunnen zich inschrijven voor het Bossche kinderparlement van vrijdag 19 november 2021.

En het parlement kan zitting hebben in de volledig vernieuwde Raadszaal van ’s-Hertogenbosch in het Stadhuis. Nieuw hierbij is ook een plattegrond van ’s-Hertogenbosch en omgeving uit 1860 die op de vloer in het midden van de zaal ligt.

Vanaf 27 september kunnen de schooldirecteuren of BKP contactpersonen per school weer twee leerlingen inschrijven. En daarbij aangeven welke twee thema’s zij namens hun school zouden willen bespreken. Er is slechts ruimte voor 25 scholen om deel te nemen met twee kinderen per school. Dus schrijf snel in. De deadline voor inschrijving is vrijdag 15 oktober.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal de gemeente vertegenwoordigen en een vertegenwoordiger van de Bossche Schoolbesturen (SSPOH) is vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van kinderen van de basisscholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

Voor ouders, leerkrachten en bekenden van de leerlingen is op 12 november plaats als toehoorder op de publieke tribune.

Voor vragen kun je contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement. En vergeet ook niet om de datum van het volgende Bossche Kinderparlement in de agenda te zetten: vrijdag 13 mei 2022.

Gesprek Bossche Kinderparlement met wethouder Kâhya

Op vrijdag 29 januari sprak wethouder Kâhya met leden van het Bossche Kinderparlement. Welke impact heeft corona op hun leven, wat doet dat met ze? En ook: hoe ervaren ze voor de tweede keer het online onderwijs, thuis of op de noodopvang?
Het was een bijzonder gesprek met toch vooral veel positieve (onderwijs-) ervaringen uit deze lockdown. En veel leuke en mooie initiatieven die zijn ontstaan juist in deze tijd. De kinderen spraken ook openhartig over hun angst en boosheid naar aanleiding van de rellen in onze stad eerder die week.
We zijn trots op alle kinderen om hoe ze zich staande houden in deze vreemde en soms lastige tijd. Maar ook trots op alle leerkrachten én ouders voor de vele extra inzet die dit van hen vraagt

Het Bossche Kinderparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Kinderparlement van vrijdag 6 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de schoolbestuurders van SSPOH en de werkgroep Bossche Kinderparlement is dit besluit genomen. Alle directeuren en contactpersonen van betrokken kindcentra zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden en hun ouders. En met dit bericht zijn hopelijk ook alle andere betrokkenen op tijd op de hoogte.

De werkgroep Bossche Kinderparlement gaat nu voor Roos en Niki (KC 't Schrijverke), Fien en Floor (EC 't Sparrenbos) en Senna en Aminia (KC de Kwartiermaker) en de andere parlementsleden aan de slag. Zij verkennen een covid-proof manier waarmee deze leerlingen hun onderwerp toch aan het parlement kunnen presenteren. Of dit gaat lukken en hoe is voor december bekend. 

Onderwerpen Bossche Kinderparlement 6 november bekend

BKP foto

Op vrijdag 6 november 2020 zal het Bossche Kinderparlement opnieuw bij elkaar komen. In totaal hebben leerlingen van 21 kindcentra onderwerpen ingestuurd en 3 kindcentra zijn uitgekozen om hun onderwerp in het parlement te bespreken. De onderwerpen zijn:

  1. Alle kinderen moeten overal aan mee kunnen doen - Kindcentrum 't Schrijverke
  2. Meer lessen op alle scholen over homoseksualiteit - Educatief Centrum 't Sparrenbos
  3. Krijgt iedereen goede hulp nu we weer naar school gaan? - Kindcentrum De Kwartiermaker

De leerlingenraad van alle deelnemende kindcentra kan zich op deze drie onderwerpen vast voorbereiden: Is dit onderwerp voor jullie school ook van belang? Hoe kijken jullie hier tegenaan? Wat wil je hierover zeggen tijdens het Bossche Kinderparlement?

En het zou fijn zijn als de leerlingenraad ook alvast nadenkt over de werking van het Bossche Kinderparlement of  van de democratie in school: hoe is het bij jullie op school geregeld. En hoe ervaren jullie dat?

De onderwerpen van de 18 andere kindcentra waren ook sterk en zeer gevarieerd. Een deel van deze onderwerpen is in de afgelopen jaren al eens behandeld. Voorbeelden daarvan zijn: verkeer, veiligheid, duurzaamheid, cultuur, gezondheid en respect. Voor vragen over deze onderwerpen kan de begeleider met de leerlingenraad vaak terecht bij de Bossche Educatieve Makelaars die over deze onderwerpen gaan (zie: Niet stapelen maar vervangen). De andere onderwerpen maken weer een nieuwe kans bij het volgende Bossche Kinderparlement.

Houdt de website van het Bossche Kinderparlement goed in de gaten in verband met de tijden, de locatie en de maatregelen in verband met corona. Tot vrijdag 6 november 2020!

Bossche Kinderparlement corona-proof op 6 november

Het Bossche Kinderparlement van 6 november 2020 gaat door met in achtneming van de geldende regelgeving omtrent corona. De bijeenkomst wordt – met instemming van de schoolbesturen en de gemeente georganiseerd. De locatie is dit keer Brede Bossche School Haren, Donk en Reit (Ploosche Hof 85 – 5233 HG ’s-Hertogenbosch).

Vanaf nu kunnen de schooldirecteuren weer twee kinderen en daarbij aangeven welke twee thema’s zij namens hun school zouden willen bespreken. Er is slechts ruimte voor 25 scholen om deel te nemen met twee kinderen per school. Dus schrijf snel in. De deadline voor inschrijven is 25 september.

Ouders, bekenden en leerkrachten van de kinderen mogen de kinderen alleen brengen en ophalen. De kinderen mogen als enigen de vergaderruimte binnen samen met: de werkgroep Bossche Kinderparlement, de wethouder en  de (plaatsvervangend) burgemeester/schoolbestuurder. Gelet op de geldende corona regelgeving wordt deze editie van het Bossche Kinderparlement gehouden met zo min mogelijk volwassenen, dus geen begeleiders of publiek aanwezig.

Voor vragen kun je contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement. En vergeet ook niet om de datum van het volgende Bossche Kinderparlement in de agenda te zetten: vrijdag 9 april 2021.

Nieuwe data Bossche Kinderparlement voor schooljaar 2020-2021

Helaas gaat het Bossche Kinderparlement dit schooljaar niet door vanwegen de corona-maatregelen. Daarom moet nu ook de datum van 5 juni 2020 uit de agenda verdwijnen. De leerlingen die in een commissie zaten kunnen via de contactpersoon van hun eigen kindcentrum contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement.

Wel zijn de data voor het nieuwe schooljaar bekend: vrijdag 6 november 2020 en vrijdag 9 april 2021. Zet deze vast in de jaarplanning van komend schooljaar. Tot dan!

Nieuws

Het Bossche Kinderparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Kinderparlement van vrijdag 6 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de schoolbestuurders van SSPOH en de werkgroep Bossche Kinderparlement is dit besluit genomen. Alle directeuren en contactpersonen van betrokken kindcentra zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden en hun ouders.

Ons onderwerp staat niet op de agenda van het kinderparlement!

Als het onderwerp van jullie kindcentrum niet op de agenda van het Bossche Kinderparlement terecht is gekomen dan is dat natuurlijk niet leuk. De werkgroep van het Bossche Kinderparlement maakt de keuze van de onderwerpen. En kiest daarbij vooral onderwerpen die nog niet eerder op de agenda hebben gestaan.

Nadenken over ‘echte vriendschap’

Augustus 2020 - In de statige Oude Raadzaal van het Stadhuis voerden 12 Bossche basisscholieren, met medewerking van het Bossche Kinderparlement, een boeiende discussie. Alles draaide die ochtend van vrijdag 3 juli om het thema ‘echte vriendschap’.

Bossche Kinderparlement van 3 april is verplaatst!

In verband met de corona-crisis gaat het Bossche Kinderparlement van vrijdag 3 april 2020 niet door. Dit parlement is verplaatst naar vrijdag 5 juni 2020. Inschrijven is niet meer mogelijk, daar de kinderen die voor 3 april waren ingeschreven ook op 5 juni in het parlement plaats zullen nemen.