Home

Bossche Kinderparlement ONLINE

Bossche Kinderparlement van 19 november ONLINE

Wegens de coronamaatregels is het als nog niet mogelijk om het Bossche Kinderparlement van 19 november aanstaande live te houden in de nieuwe raadzaal van het gemeentehuis. Het goede nieuws is dat het parlement online plaats vindt. De contactpersonen van de deelnemende parlementsleden ontvangen hierover een mail van de werkgroep Bossche Kinderparlement. En de drie thema's: je mag zijn wie je bent + de stem van jongeren + aandacht voor LGBTQ+ krijgen dezelfde aandacht. Door dit besluit van de werkgroep kunnen in de rest van dit schooljaar commissies op de thema's aan de slag om in het voorjaar van 2022 uitgewerkte plannen te presenteren in het volgende kinderparlement.

Thema's Bossche Kinderparlement bekend

Het Bossche Kinderparlement van 19 november 2021 gaat over de drie thema's: je mag zijn wie je bent + de stem van jongeren + aandacht voor LGBTQ+. In totaal waren ruim 20 thema's voorgedragen vanuit de Bossche basisscholen die zich hebben ingetekend voor dit parlement. De leerllingenraad van de scholen: Kindcentrum de Troubadour, Kindcentrum de Zuiderster, Educatief Centrum ‘t Sparrenbos hebben deze thema's aangedragen.

stem van de jongeren

Tijdens het Kinderparlement bespreken parlementsleden van deze scholen het thema met het parlement, wethouder Ufuk Kâhya en 'waarnemend burgemeester' Ankie de Laat (namens de schoolbesturen PO van SSPOH). Na het parlement sluiten zich meer leerlingen aan bij deze thema's door lid te worden van één van de drie commissies bij deze thema's. Samen met een leerkracht en een - op het thema betrokken - ambtenaar van de gemeente maken zij een concreet plan van aanpak. Dit plan licht de commissie tijdens het kinderparlement van voorjaar 2022 toe, waarna de commissieleden het aan de wethouder en 'waarnemend burgemeester' overhandigen voor vervolgstappen.

Nu inschrijven voor Bossche Kinderparlement 19 november 2021

Nieuwe raadszaal

Eindelijk kan het weer! KInderen van basisscholen in ’s-Hertogenbosch kunnen zich inschrijven voor het Bossche kinderparlement van vrijdag 19 november 2021.

En het parlement kan zitting hebben in de volledig vernieuwde Raadszaal van ’s-Hertogenbosch in het Stadhuis. Nieuw hierbij is ook een plattegrond van ’s-Hertogenbosch en omgeving uit 1860 die op de vloer in het midden van de zaal ligt.

Vanaf 27 september kunnen de schooldirecteuren of BKP contactpersonen per school weer twee kinderen inschrijven. En daarbij aangeven welke twee thema’s zij namens hun school zouden willen bespreken. Er is slechts ruimte voor 25 scholen om deel te nemen met twee kinderen per school. Dus schrijf snel in. De deadline voor inschrijving is vrijdag 15 oktober.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal de gemeente vertegenwoordigen en een vertegenwoordiger van de Bossche Schoolbesturen (SSPOH) is vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van kinderen van de basisscholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

De jonge parlementsleden zijn op 19 november welkom vanaf 10:30 uur. Voor ouders, leerkrachten en bekenden van de kinderen is van 11:00 - 12:30 uur plaats als toehoorder op de publieke tribune. Daarna vertrekt iedereen uit het stadhuis.

Voor vragen kun je contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement. En vergeet ook niet om de datum van het volgende Bossche Kinderparlement in de agenda te zetten: vrijdag 13 mei 2022.

Gesprek Bossche Kinderparlement met wethouder Kâhya

Op vrijdag 29 januari sprak wethouder Kâhya met leden van het Bossche Kinderparlement. Welke impact heeft corona op hun leven, wat doet dat met ze? En ook: hoe ervaren ze voor de tweede keer het online onderwijs, thuis of op de noodopvang?
Het was een bijzonder gesprek met toch vooral veel positieve (onderwijs-) ervaringen uit deze lockdown. En veel leuke en mooie initiatieven die zijn ontstaan juist in deze tijd. De kinderen spraken ook openhartig over hun angst en boosheid naar aanleiding van de rellen in onze stad eerder die week.
We zijn trots op alle kinderen om hoe ze zich staande houden in deze vreemde en soms lastige tijd. Maar ook trots op alle leerkrachten én ouders voor de vele extra inzet die dit van hen vraagt

Het Bossche Kinderparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Kinderparlement van vrijdag 6 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de schoolbestuurders van SSPOH en de werkgroep Bossche Kinderparlement is dit besluit genomen. Alle directeuren en contactpersonen van betrokken kindcentra zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden en hun ouders. En met dit bericht zijn hopelijk ook alle andere betrokkenen op tijd op de hoogte.

De werkgroep Bossche Kinderparlement gaat nu voor Roos en Niki (KC 't Schrijverke), Fien en Floor (EC 't Sparrenbos) en Senna en Aminia (KC de Kwartiermaker) en de andere parlementsleden aan de slag. Zij verkennen een covid-proof manier waarmee deze leerlingen hun onderwerp toch aan het parlement kunnen presenteren. Of dit gaat lukken en hoe is voor december bekend. 

Onderwerpen Bossche Kinderparlement 6 november bekend

BKP foto

Op vrijdag 6 november 2020 zal het Bossche Kinderparlement opnieuw bij elkaar komen. In totaal hebben leerlingen van 21 kindcentra onderwerpen ingestuurd en 3 kindcentra zijn uitgekozen om hun onderwerp in het parlement te bespreken. De onderwerpen zijn:

  1. Alle kinderen moeten overal aan mee kunnen doen - Kindcentrum 't Schrijverke
  2. Meer lessen op alle scholen over homoseksualiteit - Educatief Centrum 't Sparrenbos
  3. Krijgt iedereen goede hulp nu we weer naar school gaan? - Kindcentrum De Kwartiermaker

De leerlingenraad van alle deelnemende kindcentra kan zich op deze drie onderwerpen vast voorbereiden: Is dit onderwerp voor jullie school ook van belang? Hoe kijken jullie hier tegenaan? Wat wil je hierover zeggen tijdens het Bossche Kinderparlement?

En het zou fijn zijn als de leerlingenraad ook alvast nadenkt over de werking van het Bossche Kinderparlement of  van de democratie in school: hoe is het bij jullie op school geregeld. En hoe ervaren jullie dat?

De onderwerpen van de 18 andere kindcentra waren ook sterk en zeer gevarieerd. Een deel van deze onderwerpen is in de afgelopen jaren al eens behandeld. Voorbeelden daarvan zijn: verkeer, veiligheid, duurzaamheid, cultuur, gezondheid en respect. Voor vragen over deze onderwerpen kan de begeleider met de leerlingenraad vaak terecht bij de Bossche Educatieve Makelaars die over deze onderwerpen gaan (zie: Niet stapelen maar vervangen). De andere onderwerpen maken weer een nieuwe kans bij het volgende Bossche Kinderparlement.

Houdt de website van het Bossche Kinderparlement goed in de gaten in verband met de tijden, de locatie en de maatregelen in verband met corona. Tot vrijdag 6 november 2020!

Nieuws

Het Bossche Kinderparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Kinderparlement van vrijdag 6 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de schoolbestuurders van SSPOH en de werkgroep Bossche Kinderparlement is dit besluit genomen. Alle directeuren en contactpersonen van betrokken kindcentra zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden en hun ouders.

Ons onderwerp staat niet op de agenda van het kinderparlement!

Als het onderwerp van jullie kindcentrum niet op de agenda van het Bossche Kinderparlement terecht is gekomen dan is dat natuurlijk niet leuk. De werkgroep van het Bossche Kinderparlement maakt de keuze van de onderwerpen. En kiest daarbij vooral onderwerpen die nog niet eerder op de agenda hebben gestaan.

Nadenken over ‘echte vriendschap’

Augustus 2020 - In de statige Oude Raadzaal van het Stadhuis voerden 12 Bossche basisscholieren, met medewerking van het Bossche Kinderparlement, een boeiende discussie. Alles draaide die ochtend van vrijdag 3 juli om het thema ‘echte vriendschap’.