Front Page

Vrijdag 3 april 2020

Bossche Kinderparlement 8 november 2019

Op vrijdag 3 april 2020 zal het Bossche kinderparlement voor de tiende keer samen komen in de Nieuwe Raadzaal in het stadhuis van de gemeente 's-Hertogenbosch. Van iedere basisschool zijn twee kinderen welkom om zitting te nemen in dit kinderparlement. Deze kinderen moeten zich uiterlijk vrijdag 21 februari 2020 door hun directeur laten inschrijven op de website van het Bossche Kinderparlement bij inschrijven. Wees er snel bij, want alleen voor de eerste 25 scholen is plaats in de Raadszaal. Voor de andere scholen is ook plaats, maar dan als toehoorder op de publieke tribune.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal de gemeente vertegenwoordigen en een vertegenwoordiger van de Bossche Schoolbesturen is vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van kinderen van de basisscholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

Op alle Bossche basisscholen werken kinderen aan kinderparticipatie, burgerschap en democratie. Iedere school doet dit op zijn eigen manier. Vanuit groepsvergaderingen zijn er schoolraden en schoolforums ontstaan. En van daaruit is het kinderparlement van deze stad gegroeid. Voor de ene school was dit al een oude traditie en voor de andere een mooie opstap om dit goed vorm te geven.

Nieuws