Home

Tussentijds Kinderparlement 13 maart 2024

Na de eerste parlementsvergadering van dit schooljaar (10 november 2023) zijn alle parlementsleden in commissies aan de slag gegaan met de 5 thema’s van dit jaar. Deze commissies zijn ondertussen al een of meerdere keren bijeen geweest. Nu is het de bedoeling om “het net op te halen” in het parlement. Dit doen we in een korte online bijeenkomst van het Kinderparlement op woensdag Raadszaal BKP

Hierin vertellen de commissies kort aan het parlement waar zij staan met het onderwerp. De parlementsleden kunnen daarop dan reageren. En deze input kunnen de commissies dan weer meenemen in hun verdere uitwerking. De commissies hebben onderling al afgestemd wie wat gaat presenteren. Uiteraard wordt dit overleg begeleid door de leden van de werkgroep Kinderparlement.

De contactpersoon van de school zorgen dat de twee parlementsleden van de school aan het overleg deelnemen. Deze leerlingen gaan op woensdag 13 maart om 09.50 uur samen in een rustige ruimte zitten en nemen online deel. De contactpersoon heeft hiervoor een vergaderverzoek ontvangen.

De werkgroep van het Bossche Kinderparlement is heel benieuwd naar de stand van zaken. Succes met de voorbereidingen.

De leden van het Bossche Kinderparlement zijn verdeeld over commissies

De 54 leden van het Bossche Kinderparlement 2023-2024 zijn verdeeld over vijf thema's: inclusie, gelijke kansen, buiten bewegen, gezonde & veilige school en veiligheid rondom de school. Bij NIEUWS staan per thema de commissieleden en de contactpersonen. En op de pagina AGENDA is te lezen hoe de commissies zijn georganiseerd en een belangrijke data voor in de agenda van alle commissieleden.

Voorbereidingen Bossche Kinderparlement in volle gang

Op vrijdag 10 november komt het Bossche Kinderparlement weer bijeen.  Op Prinsjesdag 19 september 2023 hebben de leden van het parlement 5 thema's voor dit parlementsjaar ingebracht. En bij het uitwerken van deze thema's gaan zij samenwerken met specialisten van organisaties in de stad:

  • inclusie in samenwerking met Bas Razenberg (Mythylschool Gabriel)
  • gelijke kansen in samenwerking met Yaşar Sazak (gemeente 's-Hertogenbosch)
    buiten bewegen in samenwerking met Kees Akerboom en Roel Adams (gemeente 's-Hertogenbosch)
  • gezonde school in samenwerking met Carla Schoot (GGD Hart voor Brabant) en Carlita Rietbergen (bureau Halt)
  • veiligheid rondom de school met Koen Gijsbrechts en Arnold Bongers (gemeente 's-Hertogenbosch)

Alle parlementsleden bereiden zich op school voor op deze thema's en laten op 10 november weten bij welke commissie zij zich aansluiten. 's-Hertogenbosch is volgend jaar niet meer hetzelfde op deze thema's! Wil je op school of thuis meekijken, klik dan hier op de Bossche Kinderparlement livestream

Het parlement bestaat uit 52 leden van de volgende 26 basisscholen: KC Boschveld, Het Rondeel, KC De Hoven, KC Het IJzeren Kind, KC De Sprong, JPS Antonius Abt Slot, KC Meerlaer, BS De Masten, Wittering.nl, KC Zuiderster, KC De Kwartiermaker, KC De Terp, BS De Kruisboelijn, KC De Haren, Campus aan de Lanen, BS Het Palet, KC De Kameleon, KC De Troubadour, BS De Kameleon, Educatief Centrum ’t Sparrenbos, KC Het Stadshart, KC de Ontluiking, MS Merlijn, L.W. Beekmanschool, KC Aan de Oosterplas en BS Noorderlicht.

Bossche Kinderparlement 2.0

Op Prinsjesdag 19 september 2023 is het nieuwe Bossche Kinderparlement geïnstalleerd. Leerlingen van 25 basisscholen uit 's-Hertogenbosch en omgeving waren aanwezig bij het voorlezen van de troonrede op Brede Bosscheschool Boschveld door Koningin Marleen Kant en koning Hans van Zoggel. Helaas bleek het koffertje van de koningin leeg. Daarom hebben de leerlingen van de verschillende scholen hard samengewerkt aan de genoemde thema's voor dit nieuwe parlementsjaar. 

Dit schooljaar is de aanpak van het parlement anders dan in de afgelopen jaren: versie 2.0. Dit betekent dat de leerlingen van de scholen die op 19 september aanwezig waren, het hele jaar door parlementslid blijven. Zij hoeven zich dus niet opnieuw in te schrijven. En ook het inbrengen van nieuwe thema's is niet meer nodig, omdat zij dat al samen op Prinsjesdag hebben gedaan. Bij de eerste bijeenkomst in de Raadszaal van 's-Hertogenbosch op vrijdag 10 november gaan zij met elkaar in debat over de thema's: (1) Inclusie, (2) Gelijke Kansen, (3) Buiten bewegen, (4) Gezonde school en (5) Veiligheid rondom school.

De schoolcontactpersonen kunnen zich samen met de leerlingen uit hun schoolraad voorbereiden op één of meer van de genoemde thema's. Alle leerlingen kiezen op 10 november voor een commissie bij één van de 5 thema's. Samen met ambtenaren van de gemeente werken zij dit parlementsjaar aan oplossingen. En de resultaten presenteren zij op 17 mei 2024 aan de gemeente en aan de schoolbesturen bij het laatste kinderparlement van dit schooljaar.

Schrijf je nu in voor een zetel in het Bossche Kinderparlement 2023-2024

BKP 22-23Met input van kinderen en collega’s van verschillende scholen is een nieuwe opzet gemaakt voor de nieuwe parlementsjaren. De twee parlementsbijeenkomsten met schoolbesturen en gemeente in november en mei blijven. Extra is (1) een extra startbijeenkomst op 19 september. Op die dag maken kinderen van alle basisscholen uitgebreid kennis met Het Bossche Kinderparlement en de werkwijze.

En (2) na het eerste Bossche Kinderparlement van schooljaar 2023-2024 op 10 november 2023 is er vanaf dit schooljaar ook een tussentijdse bijeenkomst om input voor de commissies op te halen. Op deze manier vergroot de betrokkenheid bij het Kinderparlement. Een voorwaarde voor grotere betrokkenheid is ook dat een schooljaar lang dezelfde twee kinderen deelnemen aan het Bossche Kinderparlement. Zo ontstaat ook meer continuïteit en betekenis. Het is daarom belangrijk om direct na de zomervakantie te weten welke kinderen deelnemen.

Schrijf de twee leerlingen van de leerlingenraad kan vanaf nu tot en met vrijdag 15 september bij inschrijven. De werkgroep Bossche Kinderparlement verheugt zich erop om de kinderen dit schooljaar weer te ontmoeten!

Klik voor eventuele vragen op vragen over de bijeenkomsten. En de planning van het nieuwe parlementsjaar staat op agenda.

Samen doen wat goed is voor de jeugd van ‘s-Hertogenbosch

Dat is de titel van de Bossche Educatieve Agenda 2023-2035. Op 28 juni 2023 was de presentatie van de Bossche Educatieve Agenda (BEA) in Den Bosch. De Reporters waren erbij en spraken met Wethouder Ufuk Kahya over het belang van de BEA. Het hoogtepunt van die dag, was helemaal te gek! Lees hier meer over de BEA waar de gemeenteraad op 20 september 2023 een besluit over neemt,

Nieuws

Het Bossche Kinderparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Kinderparlement van vrijdag 6 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de schoolbestuurders van SSPOH en de werkgroep Bossche Kinderparlement is dit besluit genomen. Alle directeuren en contactpersonen van betrokken kindcentra zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden en hun ouders.

Ons onderwerp staat niet op de agenda van het kinderparlement!

Als het onderwerp van jullie kindcentrum niet op de agenda van het Bossche Kinderparlement terecht is gekomen dan is dat natuurlijk niet leuk. De werkgroep van het Bossche Kinderparlement maakt de keuze van de onderwerpen. En kiest daarbij vooral onderwerpen die nog niet eerder op de agenda hebben gestaan.

Nadenken over ‘echte vriendschap’

Augustus 2020 - In de statige Oude Raadzaal van het Stadhuis voerden 12 Bossche basisscholieren, met medewerking van het Bossche Kinderparlement, een boeiende discussie. Alles draaide die ochtend van vrijdag 3 juli om het thema ‘echte vriendschap’.