Home

Agenda van het Bossche Kinderparlement van 18 november 2022

thema'sTijdens het Bossche Kinderparlement van vrijdag 18 november 2022 zijn 28 basisscholen vertegenwoordigd. Deze scholen hebben vele thema's ingezonden om mee aan de slag te gaan. En na selectie staan de volgende thema's op de agenda van het parlement: 

1. Stem van de jongeren door: KC Zuiderster (dit onderwerp is vorig schooljaar opgepakt door een commissie en zal na presentatie aangeboden worden aan de waarnemend burgemeester en waarnemend wethouder.

2. Zwerfafval (nieuw thema) door: MS Merlijn, BS Het Palet, KC Aan de Oosterplas, KC de Ontluiking 

3. Gelijke kansen (nieuw thema) door: KC De Kameleon 

4. LHBTIQ+ (afsluiting van dit thema van vorig schooljaar) door: EC 't Sparrenbos samen met KC de Terp en KC Aan de Oosterplas 

De parlementsleden van de genoemde scholen werken na de herfstvakantie hun pitches en eindpresentaties uit. En presenteren dit tijdens het parlement aan zowel het parlement als aan de plaatsvervangend burgemeester en wethouders. Voor belangstellenden is altijd een plekje op de publieke tribune.

Schrijf je snel in voor het Bossche Kinderparlement van 18 november 2022

Bossche Jeugdparlement 18 november 2022Leerlingen van alle basisscholen in 's-Hertogenbosch kunnen zich opnieuw inschrijven voor al weer het twaalfde Bossche Kinderparlement van 18 november 2022. Vraag aan jouw schooldirecteur of BKP contactpersoon om dit te doen. En geef dan aan welke twee thema’s jullie met het parlement willen bespreken. Tijdens het parlement zullen ook de leerlingcommissies van het vorige parlement hun eindresultaten presenteren aan parlement, wethouder en plaatsvervangend burgemeester. Die thema's zijn: Vluchtelingkinderen / De stem van de jongeren / Leerlingenraad op de kaart..

Er is slechts ruimte voor 25 scholen om deel te nemen met twee kinderen per school. Dus schrijf snel in. De deadline voor inschrijving is vrijdag 14 oktober 2022. Jullie gaan in gesprek met de parlementsleden, een vertegenwoordiger van het college van Burgemeester en Wethouders, de schoolbesturen basisonderwijs en met de parlementsleden van andere basisscholen. Alle aanwezigen zullen jullie vragen en ideeën zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

Als jong parlementslid ben je op 18 november welkom vanaf 10:30 uur samen met je leerkracht of ouder. Voor ouders, leerkrachten en bekenden van de parlementsleden is van 11:00 - 12:30 uur plaats als toehoorder op de publieke tribune. Daarna vertrekt iedereen uit het stadhuis.

Voor vragen kun je contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement

Kindvluchtelingen en leerlingenraad op de agenda

vluchteling kinderenTijdens het Bossche Kinderparlement van vrijdag 13 mei  staan de onderwerpen Kindvluchtelingen en Leerlingenraad nieuw op de agenda. Kindvluchtelingen en de oorlog in Oekraïne zijn ingebracht door parlementsleden van basisschool Het Palet, Kindcentrum de Sprong en de Ootdekking. 

Sinds het Bossche Kinderparlement van 19 november 2021 zijn drie leerlingcommissies van verschillende scholen samen met beleidsambtenaren van de gemeente 's-Hertogenbosch aan het werk geweest met de thema's: Je mag zijn wie je bent, De stem van de jongeren en Aandacht voor LGBTQ+. Tijdens parlement van 13 mei presenteren zij de resultaten aan de vertegenwoordiger van het college van Burgemeester en Wethouders. Hierbij is in dit geval de plaatsvervangend burgemeester Ankie de Laat, schoolbestuurder namens SSPOH (de gezamenlijke schoolbesturen basisonderwijs).

Nieuws

Het Bossche Kinderparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Kinderparlement van vrijdag 6 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de schoolbestuurders van SSPOH en de werkgroep Bossche Kinderparlement is dit besluit genomen. Alle directeuren en contactpersonen van betrokken kindcentra zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden en hun ouders.

Ons onderwerp staat niet op de agenda van het kinderparlement!

Als het onderwerp van jullie kindcentrum niet op de agenda van het Bossche Kinderparlement terecht is gekomen dan is dat natuurlijk niet leuk. De werkgroep van het Bossche Kinderparlement maakt de keuze van de onderwerpen. En kiest daarbij vooral onderwerpen die nog niet eerder op de agenda hebben gestaan.

Nadenken over ‘echte vriendschap’

Augustus 2020 - In de statige Oude Raadzaal van het Stadhuis voerden 12 Bossche basisscholieren, met medewerking van het Bossche Kinderparlement, een boeiende discussie. Alles draaide die ochtend van vrijdag 3 juli om het thema ‘echte vriendschap’.