Agenda

De 4 thema’s commissies van het Bossche Kinderparlement 2023-2024 zijn dus: (1) Buiten bewegen, (2) Gelijke Kansen, (3) Gezonde en Veilige school en (4) Inclusie. Op de pagina NIEUWS staan de namen van de commissieleden, de specialisten en de leden van de werkgroep Bossche Kinderparlement (Marleen Kant, Hans van Zoggel, Janneke van de Laar, Natalie van Dishoeck of Jan Plooij). Bij NIEUWS zie je hun mailadres en van welk commissiethema hij/zij is met emailadressen. Heb je een vraag, stuur dan een mailtje.


De leden van de werkgroep organiseren ook aparte commissiebijeenkomsten voor de commissieleden en specialisten. Heb je daar vragen over, dan kun je ook een mailtje sturen naar het werkgroep lid. En op woensdag 13 maart is weer een gezamenlijk online overleg samen (lees hieronder).

 

Online gemeenschappelijke commissiebijeenkomst

  • Datum: Woensdag 13 maart 2024 van 10.00u tot 11.00u Online bijeenkomst in Teams
  • Inhoud: terugkoppeling commissies en input ophalen voor vervolg voor alle parlementsleden.
  • Locatie: online

 

2e Bossche kinderparlement 2023-2024

  • Datum: Vrijdag 17 mei 2024 van 10.30u tot 12.30u
  • Locatie: De Nieuwe Raadszaal van Stadhuis – Markt 1 – ‘s-Hertogenbosch
  • Inhoud: parlementsvergadering met alle parlementsleden, schoolbesturen en gemeente. De commissies presenteren de resultaten. Samen sluiten we het parlementsjaar af. Vóór iedere bijeenkomst ontvangen de schoolleiders nog een uitnodiging. Zij zorgen dat deze terecht komt bij de schoolcontactpersoon.