Besluit VERKEER

Verkeersproblemen rond het kindcentrum zijn een continu punt van aandacht van ieder kindcentrum. Maar ook van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit thema is al meerdere keren in het Bossche Kinderparlement onder de aandacht gebracht door parlementsleden. Hier volgen de besluiten die zijn genomen:

  • Op het kindcentrum is het gesprek tussen leerlingen, ouders en team van groot belang om problemen met parkeren, veiligheid en daaraan verbonden gedrag samen op te lossen.
  • Bij onveilige verkeerssituaties in de buurt van het kindcentrum kan de directeur contact opnemen met de gemeente ’s-Hertogenbosch om het probleem te inventariseren en samen op te lossen.

Om beide besluiten te ondersteunen biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch de subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2019 Brabants VerkeersLabel (BVL). Voor kalenderjaar 2020 zijn 28 subsidieaanvragen ingediend bij de gemeente door Bossche basisscholen.

Contactpersoon: Koen Gijsbrechts
Telefoon: (073) 615 9174
Email: k.gijsbrechts@s-hertogenbosch.nl  
Link: subsidieregeling verkeerseducatie en verkeersveiligheid ‘s-Hertogenbosch (toelichting en aanvraagformulier)