Besluiten

 

De parlementsleden van het Bossche Kinderparlement hebben al veel ideeën en problemen van basisscholen aangepakt. De besluiten die het Bossche Kinderparlement samen met de schoolbesturen basisonderwijs en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben genomen staan hier.

Besluit VERKEER

Verkeersproblemen rond het kindcentrum zijn een continu punt van aandacht van ieder kindcentrum. Maar ook van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit thema is al meerdere keren in het Bossche Kinderparlement onder de aandacht gebracht door parlementsleden. Hier volgen de besluiten die zijn genomen:

  • Op het kindcentrum is het gesprek tussen leerlingen, ouders en team van groot belang om problemen met parkeren, veiligheid en daaraan verbonden gedrag samen op te lossen.
  • Bij onveilige verkeerssituaties in de buurt van het kindcentrum kan de directeur contact opnemen met de gemeente ’s-Hertogenbosch om het probleem te inventariseren en samen op te lossen.

Om beide besluiten te ondersteunen biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch de subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2019 Brabants VerkeersLabel (BVL). Voor kalenderjaar 2020 zijn 28 subsidieaanvragen ingediend bij de gemeente door Bossche basisscholen.

Contactpersoon: Koen Gijsbrechts
Telefoon: (073) 615 9174
Email: k.gijsbrechts@s-hertogenbosch.nl  
Link: subsidieregeling verkeerseducatie en verkeersveiligheid ‘s-Hertogenbosch (toelichting en aanvraagformulier)

 

In de Media

Nadenken over ‘echte vriendschap’

Augustus 2020 - In de statige Oude Raadzaal van het Stadhuis voerden 12 Bossche basisscholieren, met medewerking van het Bossche Kinderparlement, een boeiende discussie. Alles draaide die ochtend van vrijdag 3 juli om het thema ‘echte vriendschap’. En natuurlijk ook om de avonturen en ‘challenges’ die je als vrienden en vriendinnen samen meemaakt – en nog zou willen meemaken-, hier in Den Bosch.

De deelnemers liepen over van de verhalen, avonturen en ideeën. Of het nu gaat om het onderzoeken van onontdekte plekjes van de stad, spooktochten maken, het winnen van een danswedstrijd of zelfs een dagje de baas zijn van FC Den Bosch… Er valt hier in de stad zoveel te beleven, en er is nog zoveel om van te dromen, samen met je vrienden.  
 
‘Wat is dat eigenlijk, échte vriendschap?’ 
Ook een spannende opdracht die de kinderen kregen, in groepjes, was de vraag:  ‘waar denken jullie vooral aan,  bij het woord vriendschap?’ Op stickers verzamelden ze hun antwoorden. Meest genoemd: samen spelen, gek doen en gezelligheid. Maar ook ontdekten de deelnemers, al verder pratend, dat vriendschap veel meer is dan alleen samen lol maken en leuke dingen doen. Zo waren ze het erover eens dat je als vrienden elkaar helpt en steunt wanneer dat nodig is en dat het belangrijk is dat je op elkaar kunt vertrouwen. De kinderen vonden het vooral belangrijk dat vriendschap niet afhangt van iemands uiterlijk of eventuele beperkingen. Maar dat het erom gaat dat je aardig bent, elkaar respecteert en er altijd voor elkaar kunt zijn. 
 
Munitie voor nieuw programma 
Alle uitkomsten en ideeën voor avonturen en uitdagingen neemt de Gemeente Den Bosch mee bij de ontwikkeling van een nieuw programma voor basisscholieren, met als voorlopig thema: Kijk wat je kunt, als vrienden in Den Bosch… Wordt vervolgd!