Besluiten

 

De parlementsleden van het Bossche Kinderparlement hebben al veel ideeën en problemen van basisscholen aangepakt. De besluiten die het Bossche Kinderparlement samen met de schoolbesturen basisonderwijs en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben genomen staan hier.

Besluit VERKEER

Verkeersproblemen rond het kindcentrum zijn een continu punt van aandacht van ieder kindcentrum. Maar ook van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit thema is al meerdere keren in het Bossche Kinderparlement onder de aandacht gebracht door parlementsleden. Hier volgen de besluiten die zijn genomen:

  • Op het kindcentrum is het gesprek tussen leerlingen, ouders en team van groot belang om problemen met parkeren, veiligheid en daaraan verbonden gedrag samen op te lossen.
  • Bij onveilige verkeerssituaties in de buurt van het kindcentrum kan de directeur contact opnemen met de gemeente ’s-Hertogenbosch om het probleem te inventariseren en samen op te lossen.

Om beide besluiten te ondersteunen biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch de subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid 2019 Brabants VerkeersLabel (BVL). Voor kalenderjaar 2020 zijn 28 subsidieaanvragen ingediend bij de gemeente door Bossche basisscholen.

Contactpersoon: Koen Gijsbrechts
Telefoon: (073) 615 9174
Email: k.gijsbrechts@s-hertogenbosch.nl  
Link: subsidieregeling verkeerseducatie en verkeersveiligheid ‘s-Hertogenbosch (toelichting en aanvraagformulier)