Eerdere Berichten

Schrijf je nu in voor een zetel in het Bossche Kinderparlement 2023-2024

BKP 22-23Met input van kinderen en collega’s van verschillende scholen is een nieuwe opzet gemaakt voor de nieuwe parlementsjaren. De twee parlementsbijeenkomsten met schoolbesturen en gemeente in november en mei blijven. Extra is (1) een extra startbijeenkomst op 19 september. Op die dag maken kinderen van alle basisscholen uitgebreid kennis met Het Bossche Kinderparlement en de werkwijze.

En (2) na het eerste Bossche Kinderparlement van schooljaar 2023-2024 op 10 november 2023 is er vanaf dit schooljaar ook een tussentijdse bijeenkomst om input voor de commissies op te halen. Op deze manier vergroot de betrokkenheid bij het Kinderparlement. Een voorwaarde voor grotere betrokkenheid is ook dat een schooljaar lang dezelfde twee kinderen deelnemen aan het Bossche Kinderparlement. Zo ontstaat ook meer continuïteit en betekenis. Het is daarom belangrijk om direct na de zomervakantie te weten welke kinderen deelnemen.

Schrijf de twee leerlingen van de leerlingenraad kan vanaf nu tot en met vrijdag 15 september bij inschrijven. De werkgroep Bossche Kinderparlement verheugt zich erop om de kinderen dit schooljaar weer te ontmoeten!

Klik voor eventuele vragen op vragen over de bijeenkomsten. En de planning van het nieuwe parlementsjaar staat op agenda.

Samen doen wat goed is voor de jeugd van ‘s-Hertogenbosch

Dat is de titel van de Bossche Educatieve Agenda 2023-2035. Op 28 juni 2023 was de presentatie van de Bossche Educatieve Agenda (BEA) in Den Bosch. De Reporters waren erbij en spraken met Wethouder Ufuk Kahya over het belang van de BEA. Het hoogtepunt van die dag, was helemaal te gek! Lees hier meer over de BEA waar de gemeenteraad op 20 september 2023 een besluit over neemt,

Besluitenlijst Bossche kinderparlement 12 mei 2023

1. Besluit commissie Stem van de jongeren - Schoolbesturen basisonderwijs en gemeente onderzoeken de mogelijke invoering van (een vorm van) KinderTrendRede in ‘s-Hertogenbosch

2. Besluit commissie Leerlingenraad op de kaart - De schoolbesturen basisonderwijs onderzoeken of alle scholen in ’s-Hertogenbosch een leerlingenraad hebben en of die commissie zo veel mogelijk op een zelfde manier werkt op alle scholen.

En de gemeente onderzoekt hoe zij alle ideeën vanuit alle leerlingenraden kunnen samenbrengen. En maakt daarna een gemeentelijke Top10 van onderwerpen die de kinderen belangrijk vinden. Deze Top10 biedt de gemeente vervolgens ook aan de gemeenteraad.

3. Besluit over Bossche Educatieve Agenda 2023-2035  - De uitnodiging van de gemeente voor de lancering van de nieuwe Bossche Educatieve Agenda 2023-2035 op 28 juni 2023 ontvangen alle school contactpersonen en parlementsleden van het Bossche Kinderparlement via de werkgroep van het  Bossche Kinderparlement.

4. Besluit commissie Zwerfafval - Gemeente en schoolbesturen organiseren dat de opruimpakketten (prikkers en ringen) bij alle Bossche basisscholen terecht komen. Het bijbehorende filmpje staat in onderstaand artikel: Commissie zwerfafval.

En de werkgroep Bossche Kinderparlement neemt contact op met het Noord Brabants Museum, om het commissie idee van een Bossche Afval Kunst Challenge verder uit te werken.

5. Besluit commissie Gelijke Kansen – Gemeente en schoolbesturen organiseren dat de posters en het filmpje van de Gelijke Kansen via de schoolbestuurders en schooldirecteuren op alle Bossche Basisscholen terecht komen. Op de scholen ontvangen zo ook alle leerkrachten en ouders de informatie.

Nu inschrijven voor Bossche Kinderparlement van 12 mei

pietOp 12 mei 2023 is het volgende Bossche Kinderparlement. Leerlingen van alle basisscholen in 's-Hertogenbosch kunnen zich weer inschrijven als parlementslid op deze website met hulp van hun directeur. En de leerlingen die in 2022 in een commissie zijn gestapt kunnen op die dag hun eindresultaten tonen. De commissies hebben de volgende thema's uitgewerkt: zwerfafval, alle kinderen gelijke kansen en de stem van de jongeren. Ook is achter de schermen gewerkt aan de KinderTRENDREDE. Wat dit voor de basisschoolleerlingen in 's-Hertogenbosch gaat betekenen wordt op 12 mei onthuld. Tot dan in de gemeenteraadszaal van 's-Hertogenbosch.

Agenda van het Bossche Kinderparlement van 18 november 2022

thema'sTijdens het Bossche Kinderparlement van vrijdag 18 november 2022 zijn 28 basisscholen vertegenwoordigd. Deze scholen hebben vele thema's ingezonden om mee aan de slag te gaan. En na selectie staan de volgende thema's op de agenda van het parlement: 

1. Stem van de jongeren door: KC Zuiderster (dit onderwerp is vorig schooljaar opgepakt door een commissie en zal na presentatie aangeboden worden aan de waarnemend burgemeester en waarnemend wethouder.

2. Zwerfafval (nieuw thema) door: MS Merlijn, BS Het Palet, KC Aan de Oosterplas, KC de Ontluiking 

3. Gelijke kansen (nieuw thema) door: KC De Kameleon 

4. LHBTIQ+ (afsluiting van dit thema van vorig schooljaar) door: EC 't Sparrenbos samen met KC de Terp en KC Aan de Oosterplas 

De parlementsleden van de genoemde scholen werken na de herfstvakantie hun pitches en eindpresentaties uit. En presenteren dit tijdens het parlement aan zowel het parlement als aan de plaatsvervangend burgemeester en wethouders. Voor belangstellenden is altijd een plekje op de publieke tribune.

Schrijf je snel in voor het Bossche Kinderparlement van 18 november 2022

Bossche Jeugdparlement 18 november 2022Leerlingen van alle basisscholen in 's-Hertogenbosch kunnen zich opnieuw inschrijven voor al weer het twaalfde Bossche Kinderparlement van 18 november 2022. Vraag aan jouw schooldirecteur of BKP contactpersoon om dit te doen. En geef dan aan welke twee thema’s jullie met het parlement willen bespreken. Tijdens het parlement zullen ook de leerlingcommissies van het vorige parlement hun eindresultaten presenteren aan parlement, wethouder en plaatsvervangend burgemeester. Die thema's zijn: Vluchtelingkinderen / De stem van de jongeren / Leerlingenraad op de kaart..

Er is slechts ruimte voor 25 scholen om deel te nemen met twee kinderen per school. Dus schrijf snel in. De deadline voor inschrijving is vrijdag 14 oktober 2022. Jullie gaan in gesprek met de parlementsleden, een vertegenwoordiger van het college van Burgemeester en Wethouders, de schoolbesturen basisonderwijs en met de parlementsleden van andere basisscholen. Alle aanwezigen zullen jullie vragen en ideeën zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

Als jong parlementslid ben je op 18 november welkom vanaf 10:30 uur samen met je leerkracht of ouder. Voor ouders, leerkrachten en bekenden van de parlementsleden is van 11:00 - 12:30 uur plaats als toehoorder op de publieke tribune. Daarna vertrekt iedereen uit het stadhuis.

Voor vragen kun je contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement

Kindvluchtelingen en leerlingenraad op de agenda

vluchteling kinderenTijdens het Bossche Kinderparlement van vrijdag 13 mei  staan de onderwerpen Kindvluchtelingen en Leerlingenraad nieuw op de agenda. Kindvluchtelingen en de oorlog in Oekraïne zijn ingebracht door parlementsleden van basisschool Het Palet, Kindcentrum de Sprong en de Ootdekking. 

Sinds het Bossche Kinderparlement van 19 november 2021 zijn drie leerlingcommissies van verschillende scholen samen met beleidsambtenaren van de gemeente 's-Hertogenbosch aan het werk geweest met de thema's: Je mag zijn wie je bent, De stem van de jongeren en Aandacht voor LGBTQ+. Tijdens parlement van 13 mei presenteren zij de resultaten aan de vertegenwoordiger van het college van Burgemeester en Wethouders. Hierbij is in dit geval de plaatsvervangend burgemeester Ankie de Laat, schoolbestuurder namens SSPOH (de gezamenlijke schoolbesturen basisonderwijs).

Eindelijk weer inschrijven voor het Bossche Kinderparlement van 13 mei 2022

commissiesEindelijk kan het weer! KInderen van basisscholen in ’s-Hertogenbosch kunnen weer zitting hebben in de volledig vernieuwde Raadszaal van ’s-Hertogenbosch in het Stadhuis. Nieuw hierbij is ook een plattegrond van ’s-Hertogenbosch en omgeving uit 1860 die op de vloer in het midden van de zaal ligt.

Schooldirecteuren of BKP contactpersonen per basisschool weer twee kinderen inschrijven. En daarbij aangeven welke twee thema’s zij namens hun school zouden willen bespreken. Tijdens het parlement zullen ook de leerlingcommissies van het vorige parlement de eindresultaten presenteren aan parlement, wethouder en plaatsvervangend burgemeester van de thema's: Je mag zijn wie je bent / De stem van de jongeren / Aandacht voor LGBTQ+.Er is slechts ruimte voor 25 scholen om deel te nemen met twee kinderen per school. Dus schrijf snel in. De deadline voor inschrijving is vrijdag 1 april 2022 (geen grap).

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal de gemeente vertegenwoordigen en een vertegenwoordiger van de Bossche Schoolbesturen (SSPOH) is vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van kinderen van de basisscholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

De jonge parlementsleden zijn op 13 mei welkom vanaf 10:30 uur. Voor ouders, leerkrachten en bekenden van de kinderen is van 11:00 - 12:30 uur plaats als toehoorder op de publieke tribune. Daarna vertrekt iedereen uit het stadhuis.

Voor vragen kun je contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement

Bossche Kinderparlement ONLINE

Bossche Kinderparlement van 19 november ONLINE

Wegens de coronamaatregels is het als nog niet mogelijk om het Bossche Kinderparlement van 19 november aanstaande live te houden in de nieuwe raadzaal van het gemeentehuis. Het goede nieuws is dat het parlement online plaats vindt. De contactpersonen van de deelnemende parlementsleden ontvangen hierover een mail van de werkgroep Bossche Kinderparlement. En de drie thema's: je mag zijn wie je bent + de stem van jongeren + aandacht voor LGBTQ+ krijgen dezelfde aandacht. Door dit besluit van de werkgroep kunnen in de rest van dit schooljaar commissies op de thema's aan de slag om in het voorjaar van 2022 uitgewerkte plannen te presenteren in het volgende kinderparlement.

Thema's Bossche Kinderparlement bekend

Het Bossche Kinderparlement van 19 november 2021 gaat over de drie thema's: je mag zijn wie je bent + de stem van jongeren + aandacht voor LGBTQ+. In totaal waren ruim 20 thema's voorgedragen vanuit de Bossche basisscholen die zich hebben ingetekend voor dit parlement. De leerllingenraad van de scholen: Kindcentrum de Troubadour, Kindcentrum de Zuiderster, Educatief Centrum ‘t Sparrenbos hebben deze thema's aangedragen.

stem van de jongeren

Tijdens het Kinderparlement bespreken parlementsleden van deze scholen het thema met het parlement, wethouder Ufuk Kâhya en 'waarnemend burgemeester' Ankie de Laat (namens de schoolbesturen PO van SSPOH). Na het parlement sluiten zich meer leerlingen aan bij deze thema's door lid te worden van één van de drie commissies bij deze thema's. Samen met een leerkracht en een - op het thema betrokken - ambtenaar van de gemeente maken zij een concreet plan van aanpak. Dit plan licht de commissie tijdens het kinderparlement van voorjaar 2022 toe, waarna de commissieleden het aan de wethouder en 'waarnemend burgemeester' overhandigen voor vervolgstappen.

Nu inschrijven voor Bossche Kinderparlement 19 november 2021

Nieuwe raadszaal

Eindelijk kan het weer! KInderen van basisscholen in ’s-Hertogenbosch kunnen zich inschrijven voor het Bossche kinderparlement van vrijdag 19 november 2021.

En het parlement kan zitting hebben in de volledig vernieuwde Raadszaal van ’s-Hertogenbosch in het Stadhuis. Nieuw hierbij is ook een plattegrond van ’s-Hertogenbosch en omgeving uit 1860 die op de vloer in het midden van de zaal ligt.

Vanaf 27 september kunnen de schooldirecteuren of BKP contactpersonen per school weer twee kinderen inschrijven. En daarbij aangeven welke twee thema’s zij namens hun school zouden willen bespreken. Er is slechts ruimte voor 25 scholen om deel te nemen met twee kinderen per school. Dus schrijf snel in. De deadline voor inschrijving is vrijdag 15 oktober.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal de gemeente vertegenwoordigen en een vertegenwoordiger van de Bossche Schoolbesturen (SSPOH) is vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van kinderen van de basisscholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

De jonge parlementsleden zijn op 19 november welkom vanaf 10:30 uur. Voor ouders, leerkrachten en bekenden van de kinderen is van 11:00 - 12:30 uur plaats als toehoorder op de publieke tribune. Daarna vertrekt iedereen uit het stadhuis.

Voor vragen kun je contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement. En vergeet ook niet om de datum van het volgende Bossche Kinderparlement in de agenda te zetten: vrijdag 13 mei 2022.

Gesprek Bossche Kinderparlement met wethouder Kâhya

Op vrijdag 29 januari sprak wethouder Kâhya met leden van het Bossche Kinderparlement. Welke impact heeft corona op hun leven, wat doet dat met ze? En ook: hoe ervaren ze voor de tweede keer het online onderwijs, thuis of op de noodopvang?

Het was een bijzonder gesprek met toch vooral veel positieve (onderwijs-) ervaringen uit deze lockdown. En veel leuke en mooie initiatieven die zijn ontstaan juist in deze tijd. De kinderen spraken ook openhartig over hun angst en boosheid naar aanleiding van de rellen in onze stad eerder die week.

We zijn trots op alle kinderen om hoe ze zich staande houden in deze vreemde en soms lastige tijd. Maar ook trots op alle leerkrachten én ouders voor de vele extra inzet die dit van hen vraagt

Het Bossche Kinderparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Kinderparlement van vrijdag 6 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de schoolbestuurders van SSPOH en de werkgroep Bossche Kinderparlement is dit besluit genomen. Alle directeuren en contactpersonen van betrokken kindcentra zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden en hun ouders. En met dit bericht zijn hopelijk ook alle andere betrokkenen op tijd op de hoogte.

De werkgroep Bossche Kinderparlement gaat nu voor Roos en Niki (KC 't Schrijverke), Fien en Floor (EC 't Sparrenbos) en Senna en Aminia (KC de Kwartiermaker) en de andere parlementsleden aan de slag. Zij verkennen een covid-proof manier waarmee deze leerlingen hun onderwerp toch aan het parlement kunnen presenteren. Of dit gaat lukken en hoe is voor december bekend. 

Onderwerpen Bossche Kinderparlement 6 november bekend

BKP foto

Op vrijdag 6 november 2020 zal het Bossche Kinderparlement opnieuw bij elkaar komen. In totaal hebben leerlingen van 21 kindcentra onderwerpen ingestuurd en 3 kindcentra zijn uitgekozen om hun onderwerp in het parlement te bespreken. De onderwerpen zijn:

  1. Alle kinderen moeten overal aan mee kunnen doen - Kindcentrum 't Schrijverke
  2. Meer lessen op alle scholen over homoseksualiteit - Educatief Centrum 't Sparrenbos
  3. Krijgt iedereen goede hulp nu we weer naar school gaan? - Kindcentrum De Kwartiermaker

De leerlingenraad van alle deelnemende kindcentra kan zich op deze drie onderwerpen vast voorbereiden: Is dit onderwerp voor jullie school ook van belang? Hoe kijken jullie hier tegenaan? Wat wil je hierover zeggen tijdens het Bossche Kinderparlement?

En het zou fijn zijn als de leerlingenraad ook alvast nadenkt over de werking van het Bossche Kinderparlement of  van de democratie in school: hoe is het bij jullie op school geregeld. En hoe ervaren jullie dat?

De onderwerpen van de 18 andere kindcentra waren ook sterk en zeer gevarieerd. Een deel van deze onderwerpen is in de afgelopen jaren al eens behandeld. Voorbeelden daarvan zijn: verkeer, veiligheid, duurzaamheid, cultuur, gezondheid en respect. Voor vragen over deze onderwerpen kan de begeleider met de leerlingenraad vaak terecht bij de Bossche Educatieve Makelaars die over deze onderwerpen gaan (zie: Niet stapelen maar vervangen). De andere onderwerpen maken weer een nieuwe kans bij het volgende Bossche Kinderparlement.

Houdt de website van het Bossche Kinderparlement goed in de gaten in verband met de tijden, de locatie en de maatregelen in verband met corona. Tot vrijdag 6 november 2020!

Bossche Kinderparlement corona-proof op 6 november

Het Bossche Kinderparlement van 6 november 2020 gaat door met in achtneming van de geldende regelgeving omtrent corona. De bijeenkomst wordt – met instemming van de schoolbesturen en de gemeente georganiseerd. De locatie is dit keer Brede Bossche School Haren, Donk en Reit (Ploosche Hof 85 – 5233 HG ’s-Hertogenbosch).

Vanaf nu kunnen de schooldirecteuren weer twee kinderen en daarbij aangeven welke twee thema’s zij namens hun school zouden willen bespreken. Er is slechts ruimte voor 25 scholen om deel te nemen met twee kinderen per school. Dus schrijf snel in. De deadline voor inschrijven is 25 september.

Ouders, bekenden en leerkrachten van de kinderen mogen de kinderen alleen brengen en ophalen. De kinderen mogen als enigen de vergaderruimte binnen samen met: de werkgroep Bossche Kinderparlement, de wethouder en  de (plaatsvervangend) burgemeester/schoolbestuurder. Gelet op de geldende corona regelgeving wordt deze editie van het Bossche Kinderparlement gehouden met zo min mogelijk volwassenen, dus geen begeleiders of publiek aanwezig.

Voor vragen kun je contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement. En vergeet ook niet om de datum van het volgende Bossche Kinderparlement in de agenda te zetten: vrijdag 9 april 2021.

Nieuwe data Bossche Kinderparlement voor schooljaar 2020-2021

Helaas gaat het Bossche Kinderparlement dit schooljaar niet door vanwegen de corona-maatregelen. Daarom moet nu ook de datum van 5 juni 2020 uit de agenda verdwijnen. De leerlingen die in een commissie zaten kunnen via de contactpersoon van hun eigen kindcentrum contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement.

Wel zijn de data voor het nieuwe schooljaar bekend: vrijdag 6 november 2020 en vrijdag 9 april 2021. Zet deze vast in de jaarplanning van komend schooljaar. Tot dan!

Bossche kinderparlement verplaatst naar vrijdag 5 juni 2020

In verband met de corona-crisis gaat het Bossche Kinderparlement van vrijdag 3 april 2020 niet door. Het tiende Bossche kinderparlement zal nu op vrijdag 5 juni 2020 samen komen in de Nieuwe Raadzaal in het stadhuis van de gemeente 's-Hertogenbosch. De kinderen die voor 3 april waren ingeschreven hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. En voor nieuwe aanmeldingen is helaas geen plaats meer.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal de gemeente vertegenwoordigen en Bram van Ek van de Bossche Schoolbesturen is vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van kinderen van de basisscholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

Op alle Bossche basisscholen werken kinderen aan kinderparticipatie, burgerschap en democratie. Iedere school doet dit op zijn eigen manier. Vanuit groepsvergaderingen zijn er schoolraden en schoolforums ontstaan. En van daaruit is het kinderparlement van deze stad gegroeid. Voor de ene school was dit al een oude traditie en voor de andere een mooie opstap om dit goed vorm te geven.