Eindelijk weer inschrijven voor het Bossche Kinderparlement van 13 mei 2022

commissiesEindelijk kan het weer! KInderen van basisscholen in ’s-Hertogenbosch kunnen weer zitting hebben in de volledig vernieuwde Raadszaal van ’s-Hertogenbosch in het Stadhuis. Nieuw hierbij is ook een plattegrond van ’s-Hertogenbosch en omgeving uit 1860 die op de vloer in het midden van de zaal ligt.

Schooldirecteuren of BKP contactpersonen per basisschool weer twee kinderen inschrijven. En daarbij aangeven welke twee thema’s zij namens hun school zouden willen bespreken. Tijdens het parlement zullen ook de leerlingcommissies van het vorige parlement de eindresultaten presenteren aan parlement, wethouder en plaatsvervangend burgemeester van de thema's: Je mag zijn wie je bent / De stem van de jongeren / Aandacht voor LGBTQ+.Er is slechts ruimte voor 25 scholen om deel te nemen met twee kinderen per school. Dus schrijf snel in. De deadline voor inschrijving is vrijdag 1 april 2022 (geen grap).

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal de gemeente vertegenwoordigen en een vertegenwoordiger van de Bossche Schoolbesturen (SSPOH) is vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van kinderen van de basisscholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

De jonge parlementsleden zijn op 13 mei welkom vanaf 10:30 uur. Voor ouders, leerkrachten en bekenden van de kinderen is van 11:00 - 12:30 uur plaats als toehoorder op de publieke tribune. Daarna vertrekt iedereen uit het stadhuis.

Voor vragen kun je contact opnemen met de werkgroep Bossche Kinderparlement