Inschrijven

Wil je als school meedoen, vraag dan of jouw directeur uiterlijk vrijdag 14 oktober 2022 jouw school en twee kinderen hieronder inschrijft. Wees er snel bij, want alleen voor de eerste 25 scholen is plaats in de Raadszaal. Na vrijdag 14 oktober is inschrijven niet meer mogelijk.

Schrijf ook één of twee belangrijke aandachtspunten of vragen op die voor jouw school maar ook voor andere scholen heel belangrijk zijn. Over onderwerpen die op jouw school spelen en die je graag met de overige parlementsleden, de schoolbesturen en de gemeente wilt delen.

Vraag jouw directeur ook om een toestemmingsformulier door jouw ouders te laten ondertekenen. Hiermee moeten zij toestemming geven om foto's en films van jou te mogen publiceren die worden gemaakt bij het parlement. Download hier het toestemmingsformulier. Jouw directeur bewaart het ondertekende formulier in de eigen administratie.

Inschrijven

  1. School
  2. Contactpersoon
  3. Parlementsleden
  4. Agendapunten
  5. Complete
Indicates required field