Inschrijven

Wil je als school meedoen, vraag dan of jouw directeur uiterlijk vrijdag 25 september 2020 jouw school en twee kinderen hieronder inschrijft. Wees er snel bij, want alleen voor de eerste 25 scholen is plaats. Voor de andere scholen is door de corona-richtlijnen helaas geen plaats. Ook niet voor begeleidende leerkrachten, ouders of bekenden. Na vrijdag 25 september is inschrijven niet meer mogelijk.

Schrijf ook één of twee belangrijke aandachtspunten of vragen op die voor jouw school maar ook voor andere scholen heel belangrijk zijn. Over onderwerpen die op jouw school spelen en die je graag met de overige parlementsleden, de schoolbesturen en de gemeente wilt delen.

Vraag jouw directeur ook om een toestemmingsformulier door jouw ouders te laten ondertekenen. Hiermee moeten zij toestemming geven om foto's en films van jou te mogen publiceren die worden gemaakt bij het parlement. Download hier het toestemmingsformulier. Jouw directeur bewaart het ondertekende formulier in de eigen administratie.

Het Bossche Kinderparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Kinderparlement van vrijdag 6 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de schoolbestuurders van SSPOH en de werkgroep Bossche Kinderparlement is dit besluit genomen. Alle directeuren en contactpersonen van betrokken kindcentra zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden en hun ouders.

Ons onderwerp staat niet op de agenda van het kinderparlement!

Als het onderwerp van jullie kindcentrum niet op de agenda van het Bossche Kinderparlement terecht is gekomen dan is dat natuurlijk niet leuk. De werkgroep van het Bossche Kinderparlement maakt de keuze van de onderwerpen. En kiest daarbij vooral onderwerpen die nog niet eerder op de agenda hebben gestaan.

Nadenken over ‘echte vriendschap’

Augustus 2020 - In de statige Oude Raadzaal van het Stadhuis voerden 12 Bossche basisscholieren, met medewerking van het Bossche Kinderparlement, een boeiende discussie. Alles draaide die ochtend van vrijdag 3 juli om het thema ‘echte vriendschap’.

Bossche Kinderparlement van 3 april is verplaatst!

In verband met de corona-crisis gaat het Bossche Kinderparlement van vrijdag 3 april 2020 niet door. Dit parlement is verplaatst naar vrijdag 5 juni 2020. Inschrijven is niet meer mogelijk, daar de kinderen die voor 3 april waren ingeschreven ook op 5 juni in het parlement plaats zullen nemen.

Inschrijven

  1. School
  2. Contactpersoon
  3. Parlementsleden
  4. Agendapunten
  5. Complete
Indicates required field