Thema's Bossche Kinderparlement bekend

Het Bossche Kinderparlement van 19 november 2021 gaat over de drie thema's: je mag zijn wie je bent + de stem van jongeren + aandacht voor LGBTQ+. In totaal waren ruim 20 thema's voorgedragen vanuit de Bossche basisscholen die zich hebben ingetekend voor dit parlement. De leerllingenraad van de scholen: Kindcentrum de Troubadour, Kindcentrum de Zuiderster, Educatief Centrum ‘t Sparrenbos hebben deze thema's aangedragen.

stem van de jongeren

Tijdens het Kinderparlement bespreken parlementsleden van deze scholen het thema met het parlement, wethouder Ufuk Kâhya en 'waarnemend burgemeester' Ankie de Laat (namens de schoolbesturen PO van SSPOH). Na het parlement sluiten zich meer leerlingen aan bij deze thema's door lid te worden van één van de drie commissies bij deze thema's. Samen met een leerkracht en een - op het thema betrokken - ambtenaar van de gemeente maken zij een concreet plan van aanpak. Dit plan licht de commissie tijdens het kinderparlement van voorjaar 2022 toe, waarna de commissieleden het aan de wethouder en 'waarnemend burgemeester' overhandigen voor vervolgstappen.