Voorbereidingen Bossche Kinderparlement in volle gang

Op vrijdag 10 november komt het Bossche Kinderparlement weer bijeen.  Op Prinsjesdag 19 september 2023 hebben de leden van het parlement 5 thema's voor dit parlementsjaar ingebracht. En bij het uitwerken van deze thema's gaan zij samenwerken met specialisten van organisaties in de stad:

  • inclusie in samenwerking met Bas Razenberg (Mythylschool Gabriel)
  • gelijke kansen in samenwerking met Yaşar Sazak (gemeente 's-Hertogenbosch)
    buiten bewegen in samenwerking met Kees Akerboom en Roel Adams (gemeente 's-Hertogenbosch)
  • gezonde school in samenwerking met Carla Schoot (GGD Hart voor Brabant) en Carlita Rietbergen (bureau Halt)
  • veiligheid rondom de school met Koen Gijsbrechts en Arnold Bongers (gemeente 's-Hertogenbosch)

Alle parlementsleden bereiden zich op school voor op deze thema's en laten op 10 november weten bij welke commissie zij zich aansluiten. 's-Hertogenbosch is volgend jaar niet meer hetzelfde op deze thema's! Wil je op school of thuis meekijken, klik dan hier op de Bossche Kinderparlement livestream

Het parlement bestaat uit 52 leden van de volgende 26 basisscholen: KC Boschveld, Het Rondeel, KC De Hoven, KC Het IJzeren Kind, KC De Sprong, JPS Antonius Abt Slot, KC Meerlaer, BS De Masten, Wittering.nl, KC Zuiderster, KC De Kwartiermaker, KC De Terp, BS De Kruisboelijn, KC De Haren, Campus aan de Lanen, BS Het Palet, KC De Kameleon, KC De Troubadour, BS De Kameleon, Educatief Centrum ’t Sparrenbos, KC Het Stadshart, KC de Ontluiking, MS Merlijn, L.W. Beekmanschool, KC Aan de Oosterplas en BS Noorderlicht.