Vrijdag 8 november 2019

Bossche Kinderparlement 8 november 2019

Op vrijdag 8 november 2019 zal het Bossche kinderparlement voor de achtste keer samen komen in de Nieuwe Raadzaal in het stadhuis van de gemeente 's-Hertogenbosch. Van iedere basisschool zijn twee leerlingen van groep 6, 7 of 8 welkom om zitting te nemen in dit kinderparlement. Deze leerlingen moeten zich uiterlijk vrijdag 18 oktober 2019 door hun directeur laten inschrijven op de website van het Bossche Kinderparlement bij inschrijven. Wees er snel bij, want alleen voor de eerste 25 scholen is plaats in de Raadszaal. Voor de andere scholen is ook plaats, maar dan als toehoorder op de publieke tribune.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal de gemeente vertegenwoordigen en een vertegenwoordiger van de Bossche Schoolbesturen is vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van leerlingen van de basisscholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.

Op alle Bossche basisscholen werken leerlingen aan leerling participatie, burgerschap en democratie. Iedere school doet dit op zijn eigen manier. Vanuit groepsvergaderingen zijn er leerling raden en schoolforums ontstaan. En van daaruit is het kinderparlement van deze stad gegroeid. Voor de ene school was dit al een oude traditie en voor de andere een mooie opstap om dit goed vorm te geven.